Tiếng Anh Lớp 8 || Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 Học Kỳ I Đầy Đủ Nhất#tienganhlop8 #nguphaptienganh #nguphaptienganhlop8 #ontaptienganhlop8
Tiếng Anh Lớp 8 || Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 Học Kỳ I Đầy Đủ Nhất

Learning English likes building a house. If you have a solid foundation, your house won’t be collapsed easily and if you have a good English background, you will learn and remember it very fast. For that reason, Gia Su Online creates this clip to help students have an overall view about English tenses and statement structures will be used in grade 8.

Việc học tiếng Anh giống như việc xây một căn nhà. Nếu bạn có một nền tảng vững chắc, nhà của bạn sẽ không bị sập một cách dễ dàng và nếu bạn có một nền tảng tiếng Anh tốt, bạn sẽ học và nhớ rất nhanh. Vì lý do đó, Gia Sư Online tạo ra clip này nhằm giúp đỡ học sinh có một cái nhìn tổng quan về các thì trong tiếng Anh và những cấu trúc câu được sử dụng trong lớp 8.

Link Học Kỳ II:
***************************************************
Gia Sư SV – Người Thầy Tận Tâm, Người Bạn Sẻ Chia
Hotline: 0903 159 638 – 091 4444 001
Website:
Facebook:

Nguồn: https://ketoanvn.org/

Xem thêm bài viết khác: https://ketoanvn.org/giao-duc/

23 thoughts on “Tiếng Anh Lớp 8 || Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 Học Kỳ I Đầy Đủ Nhất

 1. Em sắp đi thi học sinh giỏi rồi , nhờ cô giảng mà em đã hiểu bài và vượt qua kì thi

 2. 1:00 thì hiện tại đơn

  1:56 thì hiện tại tiếp diễn

  2:31 thì hiện tại hoàn thành

  3:01 thì quá khứ đơn

  4:01 tương lai đơn

  4:31 tương lai gần

  5:19 động từ khiếm khuyết (modal verbs)

  6:04 so sánh bằng

  6:59 so sánh hơn

  8:04 so sánh nhất

  8:54 giới từ chỉ thời gian

  10:43 giới từ chỉ nơi chốn

  11:13 cấu trúc enough

  11:48 cấu trúc too………to

  12:18 câu hỏi WH

  13:38 đại từ phản thân

 3. ủa tưởng thì qk đơn S1:I,she,he,it>was và S2:you,we,they>were .Góp ý xíu thôi mong bạn tiếp thu để trau truốt trong những clip tiếp theo

 4. 1:00 thì hiện tại đơn
  1:56 thì hiện tại tiếp diễn
  2:31 thì hiện tại hoàn thành
  3:01 thì quá khứ đơn
  4:01 tương lai đơn
  4:31 tương lai gần
  5:19 động từ khiếm khuyết (modal verbs)
  6:04 so sánh bằng
  6:59 so sánh hơn
  8:04 so sánh nhất
  8:54 giới từ chỉ thời gian
  10:43 giới từ chỉ nơi chốn
  11:13 cấu trúc enough
  11:48 cấu trúc too………to
  12:18 câu hỏi WH
  13:38 đại từ phản thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *