NHẠC PHẬT GIÁO TIẾNG ANH – THE LAW OF KARMA – LUẬT NHÂN QUẢNHẠC PHẬT GIÁO TIẾNG ANH – THE LAW OF KARMA – LUẬT NHÂN QUẢ.
NHẠC PHẬT GIÁO TIẾNG ANH – THE LAW OF KARMA – LUẬT NHÂN QUẢ – BUDDHIST MUSIC
Welcome to My Channel!
Kênh Phật Giáo 2 của TANG TRUNG THANG
Video Kinh Tụng được yêu thích :
Chú Đại Bi ( có chữ ) 21 Biến – ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng
Chú Đại Bi ( có chữ – Hình ảnh động ) 7 Biến – ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng
Kinh sám Hối Hồng danh ( Có chữ ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

Nguồn: https://ketoanvn.org/

Xem thêm bài viết khác: https://ketoanvn.org/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *