Bảo Hiểm Xã Hội

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh nghiệp. Vậy quý doanh nghiệp có thắc mắc nhờ sự giúp đỡ thì liên hệ ngay với Kế toán Việt.

Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết trọn gói các thủ tục pháp lý liên quan đến BHXH, BHYT chính xác và nhanh chóng nhất, đảm bảo cho người lao động nhận được mọi phúc lợi về bảo hiểm , giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu :

+ Tư vấn xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu

+ Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp

+ Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định

+ Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng

+ Hỗ trợ tháng đầu ghi sổ BHXH và tờ khai nộp cơ quan BHXH

+ Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.

Thời gian hoàn tất : 30 – 45 ngày theo đúng quy định và quy trình của BHXH hoặc sớm hơn theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Dịch vụ quản lý BHXH, BHYT trọn gói hàng tháng :

+ Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng

+ Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới

+ Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức…..

+ Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng

+ Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động

+ Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu .

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÍ DỊCH VỤ
1 Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động trên Phòng lao động   300.000 đ
2 Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu 1.500.000    đ
3 Làm hồ sơ bổ sung, thay đổi , tăng giảm lao động 1.000.000   đ
4 Làm hồ sơ trọn gói cho tất cả các lần phát sinh trong 1 năm 8.000.000   đ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *